paddle one's own canoe

  1. (a) yalnız kendine güvenmek, başkasına güvenmemek, kendi işini kendisi yapmak, (b) kendi adına konuşmak/hareket
    etmek, bağımsız olmak.