paylaştırılmamış net kazanç

  1. surplus earnings