perform one's obligations

  1. Verb yükümlülüklerini yerine getirmek