plastic art(s)

  1. Noun plastik/yoğrumlu sanat(lar): (a) heykel gibi oyularak şekil verilen, (b) resim gibi üç boyutlu (gibi görünen) sanat(lar).
Plastik Sanatlar Dairesi Başkanlığı Noun, Organizations