play politics

  1. politika yapmak, siyasî çıkarlarına göre davranmak.
politika oyunu oynamak Verb