potestative condition

  1. iradi şart (gerçekleşmesi taraflardan birinin iradesine bağlı koşul
  2. iradi şart
  3. gerçekleşmesi taraflardan birinin iradesine bağlı şart
  4. gerçekleşmesi taraflardan birinin iradesine bağlı koşul