practise law

  1. Verb avukatlık yapmak
avukatlık yapmak Verb