present a memorial to present a bill

  1. Verb ölüye son saygılarını sunmak önerge sunmak