price mark

  1. fiyat etiketi
malların fiyatlarını indirmek Verb
bir kitabın fiyatını yarıya indirmek Verb
satış fiyatını yazmak Verb
satış fiyatı (satın aldığı mallar için müşterinin ödeyeceği peşin fiyat ; sabit satış fiyatı ; satış
fiyatını yazmak ; satış fiyatlarını koymak ; satı