private injury relative injury

  1. dava edilebilir dolaylı hak ihlali