promote (to)

  1. Verb, Information Technology yükseltmek
ipka etmek Verb
bir öğrenciyi bir üst sınıfa geçirmek Verb
birini bir mevkie geçirmek Verb
birini bir yere terfi ettirmek Verb
birini bir yere yükseltmek Verb