protracted

  1. uzatılmış
  2. geciktirilmiş
uzayan müzakere
uzatmalı dava Noun, Law
sürekli zarar
(müzakereler) uzun sürecek gibi görünmek Verb