prove a point

  1. Verb birşeyi kanıtlamak
  2. Verb birşeyi ispat etmek
  3. Verb bir konuda haklı olduğunu kanıtlamak