remain in effect

  1. Verb yürürlükte kalmak
aynen yürürlükte kalmak Verb, Law