repudiate authority

  1. Verb bir otoriteyi tanımamak