secondary audience

  1. Noun ikincil okuyucular (bir dergi ya da gazetenin kendilerine yönelik olan kişilerin dışında kalan okuyucuları