shrinkage

  1. Noun büz(ül)me, çek(il)me, daral(t)ma, küçül(t)me, eksil(t)me, fire verme.
  2. Noun çekme/büzülme payı.
  3. Noun azalma, yıpranma, değer kaybetme.
  4. Noun kasaplık hayvanın satılıncaya kadar kaybettiği ağırlık.
ekonomik küçülme
stokta duran malın verdiği fire
kârda azalma
kâr da azalma
kârın azalması
stok firesi
hisse senetleri fiyatlarında düşüş
kâr haddinde azalma
değer yitirme
depo firesi
ihracat hacminde küçülme