shuffle through one's work

  1. Verb işini ihmal ederek görmek