smother

 1. Verb (havasızlıktan) boğ(ul)mak, nefes alamamak/aldırmamak
 2. Verb (ateşi havasız bırakarak) söndürmek, bastırmak.
 3. Verb üstünü iyice örtmek/kaplamak.
  to smother a steak with mushrooms.
 4. Verb gizli tut(ul)mak, örtbas etmek/edilmek, sakla(n)mak, bastırmak, baskı altında tut(ul)mak.
  to smother
  a scandal: bir rezaleti örtbas etmek.
  to smother one's grief: kederini gizli tutmak.
  to smother all opposition: bütün muhalefeti baskı altında tutmak.
 5. Verb kapalı kapta pişirmek.
 6. Noun boğucu/kesif duman.
 7. Noun koyu sis, kesif toz bulutu.
 8. Noun boğ(ul)ma, havasız bırak(ıl)ma.
 9. Noun üstünü örterek ateşi söndürme.
 10. Noun gizli tut(ul)ma, örtbas etme/edilme, baskı altında tut(ul)ma.
 11. Noun aşırı bolluk, mebzuliyet.
  a smother of papers. Nearly covered in a smother of flowers thrown at her.
bir ayaklanmayı bastırmak Verb
bir skandalı örtbas etmek Verb