spearhead

  1. mızrak ucu.
  2. öncü, baş, bir girişimi/taarruzu yöneten kimse.
  3. öncülük etmek, girişimi/taarruzu yönetmek.
bir taarruzun başında gitmek Verb