spotted fever

  1. lekeli humma, tifüs.
dağ humması: ateş, mafsal ve adale ağrısı, deride kabarcıklar şeklinde görülen hastalık (keneler bulaştırır). Noun