stay out late

  1. Verb geç saate kadar dışarıda kalmak
  2. Verb geç saate kadar eve dönmemek