stick up for sb

  1. Verb birinin tarafını tutmak