stockholder's ledger

  1. (US) hissedarlar büyük defteri
  2. her hissedarın sahip olduğu hisse senetleri ile ilgili bilgilerin kayıtlı olduğu hissedarlar defteri
(US) hisse sahipleri defteri
hissedarlar büyük defteri
her hissedarın sahip olduğu hisse senetleri ile ilgili bilgilerin kayıtlı o