struggle along

  1. Verb mücadeleyi sürdürmek
  2. Verb mücadele etmeye devam etmek
  3. Verb zorluklara rağmen mücadeleye devam etmek
sadece emekli aylığı ile geçinmeye çalışmak Verb