surveillance radar

  1. gözetleme radarı
yaklaşma çevre radarı