take heavy tolls of one's income

  1. Verb gelirinin büyük kısmını yemek
  2. Verb gelir inin büyük bir kısmını yemek