take the waters at bath

  1. Verb kaplıca hamamlarında tedavi görmek