tarsin

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Sağlamlaştırma, kuvvetlendirme, takviye etme