tele-

  1. Prefix “uzak, uzaktan, uzağa” anlamları katar:
    telegraph, telephone, television gibi.
  2. Prefix “uç, son” anlamları katar:
    telestitch gibi.
    tel-, telo- şeklinde de yazılır.
gazeteye
dergiye
vb telefonla ilan vermek Verb
uzaktan komutalı
telemarketing Noun, Advertising