televised debate

  1. televizyonda verilen müzakereler