the red cross

  1. Noun, Organizations Kızılhaç
Kızıl Haç'ın yardım çağrısı
Uluslararası Kızılhaç Komitesi Noun