the other extreme

  1. öbür aşırılık, ifratın tam başka türlüsü, zıt-aşırılık, tefrit.
    to go from one extreme to the other:
    bir aşırılıktan öbürüne (ifrattan tefrite) gitmek.
bir aşırı uçtan ötekine geçmek Verb