to be almost drained of foreign exchange reserves

  1. döviz rezervlerinin suyunu çekmesi