trade competition

  1. ticari rekabet
barriers yerli ürünleri ticaret engelleri ile yabancı rekabetten korumak Verb