treat with the enemy for peace

  1. Verb düşmanla barış müzakerelerine girişmek