trigger a memory

  1. Verb bir anıyı canlandırmak
  2. Verb birdenbire birşeyi hatırlatmak