way home

  1. ev yolu
mümkün olduğu kadar çabuk eve dönmek Verb
eve giderken