activities of extraterritorial organisations and bodies (nace code: u99)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri (NACE kodu: 99)