hunting, trapping and related service activities (nace code: a1.7.0)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 01.70)