sports activities and amusement and recreation activities (nace code: r93)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri (NACE kodu: 93)