undifferentiated goods- and services-producing activities of private households for own use (nace code: t98)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler (NACE kodu: 98)