undifferentiated goods-producing activities of private households for own use (nace code: t98.1.0)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar (NACE kodu: 98.10)