academic question

  1. üst düzeyde tartışmaya açık konu
  2. beyhude bir soru