1. İsim, Psikanaliz duygulanım
 2. etkilemek, tesir etmek.
  Cold affects the body. That does not affect me.
 3. değiştirmek.
  to affect the result: sonucu değiştirmek.
  to affect the events: olayları değiştirmek.
 4. dokunmak, müteessir etmek, duygulandırmak, hislere/duygulara hitap etmek.
  The poetry affected him
  deeply: Şiir onu derin bir şekilde duygulandırdı.
  Everybody was affected by grief.
 5. (hastalık vb.) yakalanmak, duçar olmak.
 6. … gibi gözükmek, taslamak, temarüz etmek.
  to affect ignorance: cahil gibi gözükmek, cahillik taslamak.

  to affect sickness: hastalık taslamak, temarüz etmek.
 7. seçmek, tercihan almak, yeğ tutmak.
  The peculiar costume which he affected: Seçtiği acayip kılık.
 8. davranma, tavrını takınmak.
  to affect complete indifference: tamamıyla ilgisiz davranmak.
 9. … halini/şeklini almak.
  a substance which affects colloidal form: asıltı şeklini alan bir madde.
 10. (hayvan/bitki) bulunmak, yaşamak, dadanmak.
  Lions affect Afrika: Aslanlar Afrikada bulunur/yaşarlar.

  Moss affects the northern slopes: Yosun, kuzey yamaçlarında bulunur.
 11. (a) imrenmek, hoşlanmak, beğenmek, gözü tutmak, (b) şiddetle arzu etmek.
 12. affect to: temayül etmek, mütemayil olmak. He affects to the old ways: Eski usullere mütemayildir.
 13. Psikoloji his, duygu, heyecan, arzu.
 14. ihtiras.
haysiyetine dokunmak Fiil
duygulanım bozukluğu, duygudurum bozukluğu İsim, Psikoloji
künt duygulanım İsim, Psikiyatri
duygusal küntlük İsim, Psikiyatri
olumsuz etkilemek Fiil
sınırlı duygulanım İsim, Psikiyatri
tekdüze duygulanım İsim, Psikiyatri
düz duygulanım İsim, Psikiyatri
tekdüze duygulanım İsim, Psikiyatri
düz duygulanım İsim, Psikiyatri
sınırlı duygulanım İsim, Psikiyatri
olumsuz etkilemek Fiil
içine işlemek Fiil
fiyatları etkilemek Fiil
sökmek Fiil
konjonktürü etkilemek Fiil
menfaatler üzerinde olumsuz etkisi olmak Fiil
olumsuz etkilemek Fiil
kararı beni şahsen etkilemiyor