be engaged in politics

  1. Fiil siyasetle uğraşır olmak
  2. Fiil politikayla uğraşmak