beat hollow

  1. haydi haydiye yenmek, çok daha üstün olmak.
    We beat their team all hollow: Onların takımını haydi
    haydiye yeneriz.
    As a speaker, he beats us all hollow: Hatip olarak hepimizden çok daha üstündür.
haydi haydiye yenmek, çok daha üstün olmak.
We beat their team all hollow: Onların takımını haydi
haydiye yeneriz.
As a speaker, he beats us all hollow: Hatip olarak hepimizden çok daha üstündür.
birini kolayca alt etmek Fiil
birini kolaylıkla yenmek Fiil
birini kolayca mağlup etmek Fiil