cheque refer to drawer

bir çeki keşide edene iade etmek Fiil