1. İsim delgi: içecek ihtiva eden teneke kutuları delmeye yarayan üçgensel sivri uçlu alet.