come down on someone

  1. Fiil birini çok ağır eleştirmek
  2. Fiil birinin üzerine gitmek
  3. Fiil birini cezalandırmak
birini desteklemeye karar vermek Fiil
birinden taraf olmaya karar vermek Fiil
birinin yanında yer almaya karar vermek Fiil